Please Wait...
Loading...

trasa 9

Komisarz Brunetti

Informacje

Czas:

Punkt spotkania:

Wydatki extra/Fakultatywnie:

Opis

Książki Donna Leon opowiadają nam o Wenecji. Odkryjemy wspólnie miejsca w nich opisywane i te, które możemy oglądać w filmach.