Please Wait...
Loading...

trasa 5.3

Sztuka w Wenecji - Scuole

Informacje

Czas: Od 2 godzin

Punkt spotkania: Do uzgodnienia

Wydatki extra/Fakultatywnie: Ewentualne bilety wstępów

Opis

Są to budynki od zawsze uważane za niedające się przecenić dziedzictwo artystyczne, wyjątkowe również dla Wenecjan.
Odkryjmy je wspólnie:
la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni
la Scuola Grande di San Marco
la Scuola Grande di San Rocco